a r i z o n a  m u s e  /  0 0 1  b l a c k  g e l  i n k 
       
     
 m a y  b e l l  b l a c k  g e l  i n k 
       
     
 g i r l  w i t h  g l a s s e s b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 t i l d a  /  0 0 1 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     
 s t r a n g e r  t h i n g s  /  b a r b  b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 s i s t e r s  b l a c k  g e l  i n k 
       
     
 g e i s h a  s e r i e s  /  u c h i w a b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 r e d  a n d  y e l l o w  /  0 0 1 c o l o u r  f e l t  t i p   
       
     
 l a u r e n  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 o b s e r v a t i o n  /  0 0 1 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     
 l a u r e n  /  0 0 2 b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 t i l d a  /  0 0 2 b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 g i r l  s t a n d i n g  s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     
 p o r t r a i t  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 s t r a n g e r  t h i n g s  /  e l e v e n   b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 l ó r c a n  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 b o y  r e s t i n g  b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 l ó r c a n  /  0 0 2  s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     
 r e d  a n d  b l u e  /  0 0 1 c o l o u r  f e l t  t i p   
       
     
 o b s e r v a t i o n  /  0 0 2 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     
 g e i s h a  s e r i e s  /  k a s a b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 b r e a d  m a n  b l a c k  g e l  i n k   
       
     
 a r i z o n a  m u s e  /  0 0 1  b l a c k  g e l  i n k 
       
     

a r i z o n a  m u s e  /  0 0 1 

b l a c k  g e l  i n k 

 m a y  b e l l  b l a c k  g e l  i n k 
       
     

m a y  b e l l 

b l a c k  g e l  i n k 

 g i r l  w i t h  g l a s s e s b l a c k  g e l  i n k   
       
     

g i r l  w i t h  g l a s s e s

b l a c k  g e l  i n k 

 

 t i l d a  /  0 0 1 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     

t i l d a  /  0 0 1

s u m i  d r a w i n g  i n k 

 

 s t r a n g e r  t h i n g s  /  b a r b  b l a c k  g e l  i n k   
       
     

s t r a n g e r  t h i n g s  /  b a r b 

b l a c k  g e l  i n k 

 

 s i s t e r s  b l a c k  g e l  i n k 
       
     

s i s t e r s 

b l a c k  g e l  i n k 

 g e i s h a  s e r i e s  /  u c h i w a b l a c k  g e l  i n k   
       
     

g e i s h a  s e r i e s  /  u c h i w a

b l a c k  g e l  i n k 

 

 r e d  a n d  y e l l o w  /  0 0 1 c o l o u r  f e l t  t i p   
       
     

r e d  a n d  y e l l o w  /  0 0 1

c o l o u r  f e l t  t i p 

 

 l a u r e n  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     

l a u r e n  /  0 0 1

b l a c k  g e l  i n k 

 

 o b s e r v a t i o n  /  0 0 1 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     

o b s e r v a t i o n  /  0 0 1

s u m i  d r a w i n g  i n k 

 

 l a u r e n  /  0 0 2 b l a c k  g e l  i n k   
       
     

l a u r e n  /  0 0 2

b l a c k  g e l  i n k 

 

 t i l d a  /  0 0 2 b l a c k  g e l  i n k   
       
     

t i l d a  /  0 0 2

b l a c k  g e l  i n k 

 

 g i r l  s t a n d i n g  s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     

g i r l  s t a n d i n g 

s u m i  d r a w i n g  i n k 

 

 p o r t r a i t  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     

p o r t r a i t  /  0 0 1

b l a c k  g e l  i n k 

 

 s t r a n g e r  t h i n g s  /  e l e v e n   b l a c k  g e l  i n k   
       
     

s t r a n g e r  t h i n g s  /  e l e v e n  

b l a c k  g e l  i n k 

 

 l ó r c a n  /  0 0 1 b l a c k  g e l  i n k   
       
     

l ó r c a n  /  0 0 1

b l a c k  g e l  i n k 

 

 b o y  r e s t i n g  b l a c k  g e l  i n k   
       
     

b o y  r e s t i n g 

b l a c k  g e l  i n k 

 

 l ó r c a n  /  0 0 2  s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     

l ó r c a n  /  0 0 2 

s u m i  d r a w i n g  i n k 

 

 r e d  a n d  b l u e  /  0 0 1 c o l o u r  f e l t  t i p   
       
     

r e d  a n d  b l u e  /  0 0 1

c o l o u r  f e l t  t i p 

 

 o b s e r v a t i o n  /  0 0 2 s u m i  d r a w i n g  i n k   
       
     

o b s e r v a t i o n  /  0 0 2

s u m i  d r a w i n g  i n k 

 

 g e i s h a  s e r i e s  /  k a s a b l a c k  g e l  i n k   
       
     

g e i s h a  s e r i e s  /  k a s a

b l a c k  g e l  i n k 

 

 b r e a d  m a n  b l a c k  g e l  i n k   
       
     

b r e a d  m a n 

b l a c k  g e l  i n k